Tårnet

Borgerlysts signatur-arrangement under Samtaledøgn om DANMARK er en samtalesalon i Tårnet på Christiansborg. Her samler vi 100 samtidsaktører, der fra hver deres ståsteder præger samtiden for at dele erfaringer og skabe grobund for nye samarbejder.

Arrangementet i Tårnet er skabt i samarbejde med Helle Solvang fra Sproglaboratoriet på P1, der også er Nadjas medværtinde til salonen – og Restaurant Bojensen i Tårnet, der lægger deres dejlige lokaler til.

2016-02-12 14.58.56.jpg

Hvem deltager?
Frem til 15. februar var der en helt åben tilmeldingsproces, hvor alle havde mulighed for at bringe sig i spil, så der også kunne blive plads til gæster, vi ikke allerede kendte – og siden har vi så sendt personlige opfordringer til de perspektiver, fag, sektorer og politiske overbevisninger, vi synes, der manglede.

Vi er helt overvældede over, hvor inspirerende og mangfoldig en forsamling, vi skal møde i Tårnet. Aldersspændet går fra begyndelsen af 20’erne til slutningen af 70’erne. Det politiske spektrum inkluderer begge yderfløje. Gæster kommer stimlende fra mange landsdele. Og vi blev vildt inspirerede af at læse de tilmeldinger og se, hvordan gæsterne på hver deres måde er med til at præge vores samtid.

De virker gennem store ungdomsorganisationer, iværksætter-projekter, erhvervslivet, spontant opståede folkebevægelser og klassiske foreninger. Som embedsmænd, filosoffer, mæcener, domsmænd, debattører, partimedlemmer og lærere. Nogle er kendte navne fra debatprogrammerne, kulturlivet og videnskabens verden. Og nok så vigtigt er et par håndfulde blandt dem, man ellers ikke hører så meget i til i medierne, men som i dagligdagen som aktive medborgere gør en kæmpe forskel for vores samtid.

Hvis du er en af de heldige, der har fået plads i Tårnet, har du den 18. februar modtaget en bekræftelsesmail med detaljerne om, hvor og hvornår, du skal møde op. Hvis du ikke har modtaget mailen, så tjek dit spamfilter – og ellers skriv til info@borgerlyst.dk.