Hvem & hvorfor?

100 % uafhængig & 100% frivilligt

Samtaledøgn om DANMARK er udviklet i samarbejde mellem Nadja Pass fra Samtidslaboratoriet Borgerlyst og Helle Solvang fra Sproglaboratoriet på P1.

Alle der medvirker eller deltager gør det også på frivillig basis. Vi er vidt forskellige, men vi har det til fælles, at vi gerne vil mødes for at skabe grobund for nye samarbejder på tværs af ståsteder, sektorer og overbevisninger. For samtidens og fremtidens skyld.

Nadja Pass, der som medstifter af Samfundslaboratoriet Borgerlyst og Samtalesaloner har udviklet nye redskaber og mødeformer, der styrker borgernes engagement i samfundet. Nadjas virke i Borgerlyst er 100% frivilligt, uafhængigt, modtager ikke støtte og optager ca. 80% af Nadjas arbejdstid. De sidste 20% virker hun som selvstændig konsulent, hvor hun arbejder med politikudvikling i ministerierne, samskabelse i kommunerne, moderne frivillighed i organisationerne og konceptudvikling i erhvervslivet. Nadja bruger sit kendskab til de brancher og sektorer til at skabe forståelse, krydsbestøvning og fælles fodslag til fordel for det fælles bedste.

Helle Solvang, der som vært i Sproglaboratoriet på P1 sætter den danske samtalekultur anno 2016 på dagsordnen. Helle er en efterspurgt moderator i kulturlivet og spiller en central rolle i Kulturmødet på Mors. Helle er også en del af det internationale netværk Art of Hosting – Conversations that Matter, der støtter borgere og ledere i at finde fælles retning og engagement. Helle stod også bag “From Crisis to Possibilty” – en række pionérmøder, der undersøgte, hvordan statsbankerotten i 1813 dannede afsæt for udfoldelsen af den danske guldalder med mulige paralleller til i dag.

Vi er meget taknemmelige over, at også Restaurant Bojesen i Tårnet stiller deres fantastiske lokaler til rådighed for Samtalesalon om DANMARK.

Hvorfor?

Prolog af Nadja Pass, initiativtager til Samtaledøgn om DANMARK

Da jeg besøgte Eckersberg-udstillingen på Statens Museum for Kunst, blev jeg som så ofte før ramt af guldaldermisundelse. I midten af udstillingen var der en sal, der zoomede ind på Eckersbergs nærmest naturvidenskabelige tilgang til malekunsten. Dét rum i udstillingen fulgte lige efter et rum fyldt med portrætmalerier af alle Eckersbergs samtidige. Hans mæcener og venner. Og mens jeg kiggede på de redskaber, han selv havde udviklet for at ramme de helt rigtige perspektiver og proportioner, gik jeg og tænkte på, hvor spændende samtaler Eckersberg må have haft med H.C. Ørsted om videnskab og med Thorvaldsen om kroppe.

Og mens jeg gik gennem resten af salene tænkte jeg over, hvordan de gode guldalderfolk har løftet hinanden, lært af hinanden og givet hinanden indblik i nye verdener, tænkemåder og faglige tilgange, og hvordan samspillet og samværet mellem dem har gjort dem hver især bedre. Og hvordan de tilsammen prægede deres samtid, så den løftede sig til noget så ekstraordinært, at vi stadig kalder den guldalderen.

Og netop da slog det mig for første gang for alvor, hvad det vil sige at ”være hinandens samtidige”. Og hvor stort et ansvar vi hver især har for ikke alene at bidrage til vores samtid med alt det gode, vi kan – vi har også et ansvar for at hjælpe med at danne, løfte og udvikle vores samtidige. Så de også kan udvikle deres fulde potentialer. Og vi sammen kan præge vores samtid.

Vi er ikke bare ”produkter af vores samtid” – vi er lige så meget ”produkter af vores samtidige”. Og det er vores fælles ansvar at præge vores fremtid.

I stedet for at misunde guldalder-ikonerne deres samtid og deres samtidige, er det op til os at skabe vores egen guldalder.

Hvis det skal kunne lade sig gøre, er det helt afgørende, at vi mødes og lader vores tanker, erfaringer og talenter krydsbestøve hinanden. At vi ofte omgås nogen, der er helt anderledes, end os selv, så vi kan udfordre hinandens tilgange og tankegange. At vi lytter åbent og fordomsfrit til hinanden i stedet for at stå stejlt på vores eget, så vi kan udvikle løsninger, der er til alles fælles bedste. At vi hjælper med at løfte hinanden og støtte op om hinandens projekter, så dem, der kæmper for en bedre samtid, ikke ender som enlige tosser, men i stedet bliver hyldet for deres iderigdom.

Vores samtid har brug for, at vi som hinandens samtidige påtager os det fælles ansvar for vores samtid. Lige nu er “os der er dem”. Det er os, der sammen bestemmer, om vores samtid skal være præget af frygt, kriser og tilbageskridt eller om vi via samarbejde og tværtænkning skaber en ny guldalder. Vi opfordrer alle vores samtidige til at samles om det sidste.

**********************************************************************

unnamed-7Samtalesalon om DANMARK er kun det første skridt på vejen. Det er en anledning til at mødes, tale åbent og fordomsfrit sammen- og få et bedre indblik i hinandens ståsteder og erfaringer.

Men vi håber, at Samtalesalon om DANMARK samtidig bliver et startskud til nye samarbejder, fællesskaber og laboratorier, hvor vi sammen kan udvikle nytænkende løsninger til gavn for det fælles bedste.