Hvem står bag?

100 % uafhængig & 100% frivilligt

Samtaledøgn om DANMARK er iværksat på helt frivillig basis af Nadja Pass fra Samfundslaboratoriet Borgerlyst, og alle der medvirker eller deltager gør det også på frivillig basis. Vi er vidt forskellige, men vi har det til fælles, at vi gerne vil mødes for at skabe grobund for nye samarbejder på tværs af ståsteder, sektorer og overbevisninger.  og For samtidens og fremtidens skyld.

Værtinderne til Samtalesalon om DANMARK i Tårnet på Christiansborg er:

Nadja Pass, der som medstifter af Samfundslaboratoriet Borgerlyst. Som medstifter af Samfundslaboratoriet Borgerlyst og Samtalesaloner har udviklet nye redskaber og mødeformer, der styrker borgernes engagement i samfundet. Nadjas virke i Borgerlyst er 100% frivilligt, uafhængigt, modtager ikke støtte og optager ca. 80% af Nadjas arbejdstid. De sidste 20% virker hun som selvstændig konsulent, hvor hun arbejder med politikudvikling i ministerierne, samskabelse i kommunerne, moderne frivillighed i organisationerne og konceptudvikling i erhvervslivet. Nadja bruger sit kendskab til de brancher og sektorer til at skabe forståelse, krydsbestøvning og fælles fodslag til fordel for det fælles bedste.

Helle Solvang, der som vært i Sproglaboratoriet på P1 sætter den danske samtalekultur anno 2016 på dagsordnen. Helle er en efterspurgt moderator i kulturlivet og spiller en central rolle i Kulturmødet på Mors. Helle er også en del af det internationale netværk Art of Hosting – Conversations that Matter, der støtter borgere og ledere i at finde fælles retning og engagement. Helle stod også bag “From Crisis to Possibilty” – en række pionérmøder, der undersøgte, hvordan statsbankerotten i 1813 dannede afsæt for udfoldelsen af den danske guldalder med mulige paralleller til i dag.

Vi er meget taknemmelige over, at også Restaurant Bojesen i Tårnet stiller deres fantastiske lokaler til rådighed for Samtalesalon om DANMARK.

Kort om Borgerlyst og Samtalesaloner

Samfundslaboratoriet Borgerlyst har siden 2010 arbejdet for at genopdyrke samfundssindet, engagementet og troen på, at det nytter. Gennem forskellige eksperimenter – hvor Samtalesaloner er det kendteste og i dag har spredt sig over hele landet – udvikler Borgerlyst redskaber, der gør det nemmere, sjovere og mere spontant for borgerne at bruge deres handlekraft i hverdagen. Borgerlyst er ”aktivt uorganiseret” og har aldrig søgt støtte til sit arbejde, fordi en vigtig del af eksperimentet har været at se, hvor langt man som almindelig borger kan nå i kraft af sin egen borgerlyst.